Vaatamine: Planeering Otsi
 Number: 
DP-069
 Olek: 
  Kehtestatud  
 Nimetus: 
Kohtla-Järve linna, Järve linnaosa, Kohtla-Järve Tööstuspargi detailplaneering
 Taotleja: 
SA Jõhvi Tööstuspark
 Projekteerija: 
OÜ BF Projektibüroo
 Märkused: 
 Algatatud: 
18.06.2008
 Vastu võetud: 
24.08.2011
 Kehtestatud: 
02.11.2011
 PDF failid: 
DP_seletuskiri.pdf (1.4MB) 
DP_situatsiooniskeem_011110.pdf (208.8KB) 
DP_kontaktvoond_011110.pdf (724.7KB) 
DP_tugiplaan_040211.pdf (2.6MB) 
DP_p6hijoonis_040211.pdf (5.2MB) 
DP_tehnov6rgud_040211.pdf (3.1MB) 
DP_krundiskeem.pdf (1.8MB) 
 Avalikustatavad failid: 
DP_180608_OA_Otsus_307_jaLisad.pdf (236.9KB) 
DP_Meenetlus_dokumendid.pdf (446.9KB) 
DP_Tehn_tingimused.pdf (895.8KB) 
DP_Koosk6lastused.pdf (1.8MB) 
DP_DWG_joonised.zip (3.1MB)
 
Piirangud
Avalik
 Planeeringu protokoll (1)  
Reg nr Kuupäev * Kinnitatud protokoll
6-1.2/9 08.02.2011 080211_eskiisi_arutelu_protokoll.pdf (79.9KB) 
 Planeeringu teated (6)  
Pealkiri Fail Avaldmiskoht * Liik
Kohtla-Järve Tööstuspargi detailplaneeringu algatamine PR280608_KJtoostuspark_DP_Algatamine.pdf 
Põhjarannik DP algatamine
Kohtla-Järve Tööstuspargi detailplaneeringu algatamine PR060110_KJtoostuspark_DP_Algatamine.pdf 
Põhjarannik DP algatamine
Kohtla-Järve Tööstuspargi detailplaneeringu eskiisi tutvustav arutelu PR210111_KJtoostuspark_DP_Eskiisi_arutelu.pdf 
Põhjarannik DP eskiisi avalik arutelu
Kohtla-Järve Tööstuspargi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine PR010911_KJtoostuspark_DP_AValjapanek.pdf 
Põhjarannik DP vastuvõtmine
Kohtla-Järve Tööstuspargi detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused PR011011_KJtoostuspark_DP_Vastuvõtmine.pdf 
Põhjarannik DP avaliku arutelu tulemused
Kohtla-Järve Tööstuspargi detailplaneeringu kehtestamine PR081111_KJtoostuspark_DP_Kehtestamine.pdf 
Põhjarannik DP kehtestamine
 Avalik väljapanek ja arutelu (2)  
Liik Nimi Algus Lõpp * Arutelu algus
DP avalik väljapanek Kohtla-Järve Tööstuspargi detailplaneering 12.09.2011 25.09.2011
DP eskiisi avalik arutelu Kohtla-Järve Tööstuspargi detailplaneering 08.02.2011 16:30
 Ehituskomisjoni koosoleku protokoll (1)  
Reg nr Kuupäev * Kinnitatud protokoll
6-1.2/6 DP_ekprotokoll_160310_25.pdf (66.9KB) 
 Õigusakt (4)  
Õigusakti liik Kehtivus Reg nr Vastu võetud kpv Pealkiri Allkirjastatud fail Lisa(d) * Andmed akti muutmise või kehtetuks tunnistamise kohta
Linnavolikogu otsus   Kehtiv   1-1.3/182 24.08.2011 Kohtla-Järve linna Järve linnaosa Tööstuspargi rajamise detailplaneeringu vastuvõtmine otsus 182.rtf
Linnavolikogu otsus   Kehtiv   1-1.3/197 02.11.2011 Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kohtla-Järve tööstuspargi rajamise detailplaneeringu kehtestamine otsus 197.rtf
otsus 197 seletuskiri.rtf
Linnavolikogu otsus   Kehtiv   1-1.3/39 23.12.2009 Järve linnaosas Kohtla-Järve tööstuspargi rajamise detailplaneeringu algatamine otsus 39.pdf 
Linnavolikogu otsus   Kehtiv   1-1.3/43 23.12.2009 Järve linnaosas Kohtla-Järve tööstuspargi rajamise detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine otsus 43.pdf