Vaatamine: Planeering Otsi
 Number: 
DP-081
 Olek: 
  Kehtestatud  
 Nimetus: 
Kohtla-Järve linna, Ahtme linnaosa, Ahtme mnt ja Puru tee põhjaosa ristumiskoha detailplaneering
 Taotleja: 
Eesti Tennise Liit
 Projekteerija: 
OÜ Hendrikson & Ko
 Märkused: 
 Algatatud: 
27.10.2010
 Vastu võetud: 
02.11.2011
 Kehtestatud: 
25.01.2012
 PDF failid: 
DP_Seletuskiri.pdf (3.6MB) 
DP_Situatsiooniskeem.pdf (2.4MB) 
DP_Kontaktvoond.pdf (1.4MB) 
DP_Olemasolev_olukord.pdf (1.2MB) 
DP_P6hijoonis.pdf (1.6MB) 
DP_Tehnov6rgud.pdf (1.6MB) 
 Avalikustatavad failid: 
DP_Koosk6lastused.pdf (2.2MB) 
DP_Lisad_(koostoo).pdf (13.2MB) 
DP_DWG_DGN_joonised.zip (12.5MB)
 
Piirangud
Avalik
 Planeeringu protokoll (1)  
Reg nr Kuupäev * Kinnitatud protokoll
6-1.2/23 19.05.2011 190511_Eskiisi_arutelu_protokoll.pdf (192.3KB) 
 Planeeringu teated (5)  
Pealkiri Fail Avaldmiskoht * Liik
Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Ahtme mnt ja Puru tee põhjaosa ristumiskoha detailplaneeringu algatamine PR061110_RistumiskohaDP_DP_Algatamine.pdf 
Põhjarannik DP algatamine
Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Ahtme mnt ja Puru tee põhjaosa ristumiskoha detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avalik tutvustav arutelu PR060511_RistumiskohaDP_DP_Eskiisi_avalik_arutelu.pdf 
Põhjarannik DP eskiisi avalik arutelu
Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Ahtme mnt ja Puru tee põhjaosa ristumiskoha detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine PR081111_RistumiskohaDP_DP_Vastuv6tmine.pdf 
Põhjarannik DP avalik väljapanek ja/või arutelu
Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Ahtme mnt ja Puru tee põhjaosa ristumiskoha detailplaneeringu vastuvõtmine PR101211_RistumiskohaDP_DP_Vastuv6tmine.pdf 
Põhjarannik DP vastuvõtmine
Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Ahtme mnt ja Puru tee põhjaosa ristumiskoha detailplaneeringu kehtestamine PR220112_RistumiskohaDP_DP_Kehtestamine.pdf 
Põhjarannik DP kehtestamine
 Avalik väljapanek ja arutelu (2)  
Liik Nimi Algus Lõpp * Arutelu algus
DP avalik väljapanek Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Ahtme mnt ja Puru tee põhjaosa ristumiskoha detailplaneeringu avalik väljapanek 21.11.2011 04.12.2011
DP eskiisi avalik arutelu Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Ahtme mnt ja Puru tee põhjaosa ristumiskoha detailplaneering 19.05.2011 16:30
 Ehituskomisjoni koosoleku protokoll (1)  
Reg nr Kuupäev * Kinnitatud protokoll
6-1.2/11 DP_ekprotokoll_030511_061.pdf (636.5KB) 
 Õigusakt (4)  
Õigusakti liik Kehtivus Reg nr Vastu võetud kpv Pealkiri Allkirjastatud fail Lisa(d) * Andmed akti muutmise või kehtetuks tunnistamise kohta
Linnavolikogu otsus   Kehtiv   1-1.3/112 27.10.2010 Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Ahtme mnt ja Puru tee põhjaosa ristumiskohale detailplaneeringu algatamine otsus 112.rtf
otsus 112 lisa.rtf
Linnavolikogu otsus   Kehtiv   1-1.3/113 27.10.2010 Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Ahtme mnt ja Puru tee põhjaosa ristumiskoha detailplaneeringule keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine otsus 113.rtf
Linnavolikogu otsus   Kehtiv   1-1.3/194 02.11.2011 Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Ahtme mnt ja Puru tee põhjaosa ristumiskoha detailplaneeringu vastuvõtmine otsus 194.rtf
Linnavolikogu otsus   Kehtiv   1-1.3/217 25.01.2012 Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Ahtme mnt ja Puru tee põhjaosa ristumiskohale detailplaneeringu kehtestamine otsus 217.rtf
 Kirjavahetus (1)  
Suund Reg nr Reg kuupäev Saatja dok reg nr Dokumendi liik Pealkiri Täitmismärge * Vastutav täitja
  Sisse   2-5.10/1592 04.07.2011 6.2-3/6006 Kiri Maareformi teostamine Puudub, Puudub